Reserviläisjärjestöön liittyminen onnistuu helposti nettilomakkeen täyttämällä:

Koulutus

 
Pääosa reserviläisten koulutustoiminnasta tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) puitteissa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi koulutusorganisaatioksi, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK toimii koulutuksen yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä.

Vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen tehtävät määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.

MPK:n koulutus tukee Puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä MPK:n 14 jäsenjärjestön mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Lisäksi MPK tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuuskoulutus, -kasvatus ja -tiedotustyötä tekevien viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Osa koulutuksesta onkin kuntien ja viranomaisten tilaamaa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kurssitarjonta löytyy yhdistyksen koulutuskalenterista osoitteessa https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

Helsingin Reserviupseeripiirin koulutustoimikuntaan saa yhteyden sähköpostitse: koulutus @ hrup.fi