Siirry sisältöön

Liity Reserviupseeriliiton jäseneksi

Liity Reserviläisliiton jäseneksi

Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton jäseneksi liittyminen tarkoittaa liittymistä jäseneksi johonkin sen jäsenyhdistyksistä. Reservin upseereiksi koulutetut liittyvät Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykseen, Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

Jäsenet saavat kahdeksan kertaa vuodessa julkaistavan Reserviläinen-lehden sekä oman kotiseudun toiminnasta kertovan piirilehden.

Lisäksi jäsenyys antaa muita jäsenetuja ja -alennuksia. Jäsen on oikeutettu mm. alennuksiin tietyistä Varustelekan tuotteista, Pohjola Yhtiön vakuutuksista, S-ryhmän hotelleista, Suomen Sotilas -lehden tilausmaksuista sekä ST1-yhtiön asemilta. Ampujille on tarjolla edullinen mutta silti kattavan vakuutusturvan antava jäsenluokka.

Virallisesti jäsenyys astuu voimaan vasta, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Muutamat yhdistykset vaativat oheisen liittymislomakkeen lisäksi erillisen hakemuksen täyttämistä.

Jäsenedut

Jokainen Helsingin piirien reserviupseeri- tai reserviläisyhdistyksen jäsen saa muun muassa:

  • Osallistumisoikeuden piirin järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin
  • Osallistumisoikeuden kaikkien muiden piirin kerhojen toimintaan
  • Ampumaratojen käyttöoikeuden
  • Helsingin Reservin Sanomat 4 kertaa vuodessa
  • Reserviläinen-lehden 8 kertaa vuodessa
  • Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) tai Reserviläisliiton (RES) jäsenedut

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu koostuu liiton, piirin ja paikallisyhdistyksen osuudesta. Jäsenmaksun suuruus on tyypillisesti 30-55 euron välillä vuosittain. Paikallisyhdistyksen osuus vaihtelee, mistä johtuvat erot jäsenmaksussa.

Nuorisojäsenen maksu on lähes kaikissa reserviupseerikerhoissa sama 18,50 euroa. Myös Reserviläisliitolla on käytössä edullisempi nuorisojäsenyys.