Liittyminen reserviläisjärjestöön

Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton jäseneksi liittyminen tarkoittaa käytännössä liittymistä jäseneksi johonkin sen jäsenyhdistyksistä. Reservin upseereiksi koulutetut liittyvät Suomen Reserviupseeriliittoon, Reserviläisliittoon voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

Reserviupseerikerhoon liittyminen:
   1. Valitse itsellesi sopiva kerho: Kerhokone
   2. Täytä jäsenhakemus RUL:n sivuilla: Jäsenhakemus

Reserviläisliiton paikallisyhdistykseen liittyminen:
   1. Täytä jäsenhakemus RES:n sivuilla: Jäsenhakemus

 

Monille jäsenille tärkein jäsenetu on mahdollisuus osallistua liiton ja sen yhdistysten sekä piirien järjestämään toimintaan. Jäsenet pitävät tärkeänä myös kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvää Reserviläinen-lehteä sekä oman kotiseudun asioista kertovat piirilehteä. Molemmat lehdet sisältyvät vuotuiseen jäsenmaksuun.

Lisäksi jäsenyys antaa myös muita jäsenetuja ja -alennuksia. Jäsen on oikeutettu mm. alennuksiin tietyistä Varustelekan tuotteista, Pohjola Yhtiön vakuutuksista, S-ryhmän hotelleista, Suomen Sotilas -lehden tilausmaksuista sekä ST1-yhtiön asemilta. Ampujille on tarjolla edullinen mutta silti kattavan vakuutusturvan antava jäsenluokka.

 

Virallisesti jäsenyys astuu voimaan vasta, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Muutamat yhdistykset vaativat oheisen liittymislomakkeen lisäksi erillisen hakemuksen täyttämistä.

Jäsenedut

Liittymällä mihin tahansa Helsingin piirien reserviupseeri- tai reserviläisyhdistykseen saat muun muassa:

  • Oman kerhon jäsenedut (toiminta, kerholehti yms)
  • Mahdollisuuden osallistua myös kaikkien muiden piirin kerhojen toimintaan
  • Ampumaratojen käyttöoikeuden
  • Helsingin Reservin Sanomat 10 kertaa vuodessa
  • Reserviläinen-lehden 8 kertaa vuodessa
  • Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) tai Reserviläisliiton (RES) jäsenedut

Jäsenmaksu

 

Jäsenmaksu koostuu liiton, piirin ja paikallisyhdistyksen osuudesta. Jäsenmaksun suuruus on tyypillisesti 30-55 euron välillä vuosittain. Paikallisyhdistyksen osuus vaihtelee, mistä johtuvat erot jäsenmaksussa.

 

Nuorisojäsenen maksu on lähes kaikissa reserviupseerikerhoissa sama 18,50 euroa.  Myös Reserviläisliitolla on käytössä normaalia jäsenyyttä edullisempi nuorisojäsenyys. Reserviupseeriliitossa nuorisojäseniä ovat alle 28-vuotiaat, Reserviläisliitossa alle 22-vuotiaat.