Siirry sisältöön
Varautuminen

Varautuminen

Suomea koskettavat maailmanpoliittiset tilanteet ovat nostaneet kokonaisturvallisuuden sekä poikkeusolojen varautumisen merkitystä reservinupseerien keskuudessa. Tammikuusta 2023 lähtien varautumistoimikunnan toiminta on ottanut merkittäviä kehitysaskeleita näillä alueilla toimikunnan uuden jäsenistön toimesta.

Varautumistoimikunnan strategia ja tehtävät vuosille 2023 – 2025:

 • Pääkaupunkiseudun Varautumiskurssi (PKSVK) toiminnan käynnistäminen yhteistyössä MPK:n kanssa. Kurssin ideana on jakaa tietoa varautumisesta kokonaisturvallisuuden teeman alla. Ensimmäinen kurssi on tarkoitus järjestää vuoden 2024 aikana.
 • HRUP:n Reserviupseerien reservipooli toiminnan suunnittelu ja toteutus poikkeusoloissa:
 • Varautumistoimikunnan tehtävänä on kartoittaa kerhojen kautta eri kohderyhmien tarpeet ja löytää eri tarpeisiin soveltuvat henkilöt kerhojen jäsenistöstä sekä varmistaa heidän käytettävyytensä erilaisissa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen asiantuntija, johto- ja organisointitehtävissä.
 • Määritellä koulutustarpeet ja koordinoida koulutustilaisuudet olemassa olevien valtakunnallisten koulutusorganisaatioiden kanssa.
 • Järjestää tiedotusta ja seminaareja kokonaisturvallisuudesta ja yhteiskunnan varautumisesta kerhojen varautumisvastaaville.

Kysy lisää!

Varautumistoiminnasta saa lisätietoa varautumistoimikunnalta osoitteesta varautuminen @ hrup.fi.

Varautumiskoulutus

Pääosan varautumiseen liittyvästä koulutuksesta tuottaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Sopivia kursseja voi etsiä MPK:n varautumiskursseista.

MPK järjestää vuosittain kaikille avoimia kokonaisturvallisuuden eri taitoihin perehdyttäviä kursseja noin 500 tapahtumaa eri puolilla maata. Kaikille avoimien koulutusten tarkoituksena on ihmisten yleisten turvallisuustietojen ja -taitojen kartuttaminen ja kehittäminen. Nuorille ja naisille suunnatun, asepalvelukseen perehdyttävän tutustumistoiminnan alaikäraja on 16 vuotta, muut kurssit ovat avoimia kaikille 15 vuotta täyttäneille. MPK:n ympäri maata sijaitsevat piirit järjestävät mm. seuraavanlaisia koulutuksia:

 • Kyberturvallisuuden ja informaatioturvallisuuden perus-, jatko- ja erikoiskurssit
 • Selviydy sähköttä
 • Kouluttaja-, vapaaehtoistoimija- ja johtajakoulutus
 • Ensiapukurssit
 • Maastossa liikkuminen ja erätaidot
 • SAR (Search and Rescue)

Lisää tietoa aiheesta


RUL Varautuminen
Turvallisuuspolitiikan tietopankki
Turvallisuuskomitea
 • Yhteiskunnan turvallisuus­strategia
72 tuntia -sivusto