Siirry sisältöön

Yhdistykset

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry muodostuu 19 jäsenyhdistyksestä, joissa on yhteensä n. 5800 jäsentä. Piirin yhdistyksiin voi, yhdistyksen päätöksestä riippuen, liittyä varsinaiseksi jäseneksi:

1) joko kuka tahansa Suomen kansalainen, nainen tai mies,
2) reserviläinen tai
3) vain aliupseeri.

Helsingin Reserviläiset ry

Helsingin Reserviläiset ry on Suomen vanhin reserviläisyhdistys. Se on perustettu jo vuonna 1935. Yhdistyksen katsotaan aloittaneen sen kehityksen, joka johti vuonna 1955 Reservin Aliupseerien Liitto ry:n sekä piirimme syntyyn vuonna 1964. Yhdistys toimii koko Helsingin alueella. Siihen kuuluu noin 900 jäsentä.

Sähköposti: helsinki @ helresp.fi
 

Espoon Reserviläiset ry 

Espoon Reserviläiset ry perustettiin jo vuonna 1964. Yhdistys on ollut perustamisesta lähtien piirin jäsen. Aiemmin se toimi Tapiolan Reservinaliupseeriosaston nimellä Helsingin yhdistyksen alaosastona. Yhdistys osallistuu voimakkaasti Espoon alueella vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteuttamiseen. Yhdistykseen kuuluu noin 450 jäsentä.

Sähköposti: espoo @ helresp.fi
 

Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1972. Yhdistys toimii nimensä mukaisesti läntisen Vantaan alueella (Myyrmäki, Martinlaakso jne.) Yhdistys kouluttaa jäseniään pelastuspalvelu- ja ensiaputaidoissa sekä antaa reserviläisille heidän tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Jäseniä yhdistyksellä on noin 60.

Sähköposti: lansivantaa @ helresp.fi
 

S-Ryhmän Reserviläiset ry

S-Ryhmän Reserviläiset ry on toimipaikkakohtainen reserviläisyhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä S-ryhmän yrityksessä palveluksessa oleva henkilö tai näistä yrityksistä eläkkeellä oleva henkilö. Yhdistys osallistuu voimakkaasti SOK:n Maanpuolustuskerhon toimintaan yhdessä sikäläisten reserviupseereiden ja naisten maanpuolustuskerhon kanssa. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1957. Jäseniä yhdistyksessä on noin 100.

Sähköposti: sryhma @ helresp.fi
 

Vantaan Reserviläiset ry

Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. VaResin jäsenmäärä 31.12.2021 on 976. Vantaan Reserviläiset ry on perustettu 27.3.1958.

Sähköposti: antti.kettunen @ vantaanreservilaiset.fi
 

Merireserviläiset ry 

Merireserviläisten tie alkoi vuonna 1960 Helsingin Reservinaliupseerit ry:n alaosastona. Yhdistys rekisteröityi vuonna 1992. Yhdistyksen toimialueena on koko pääkaupunkiseudun alue. Yhdistys pyrkii kokoamaan kaikki Merivoimissa palvelleet aliupseerit ja miehistön siipiensä suojaan. Merireserviläiset ottavat aktiivisesti osaa Sinisen Reservin koulutustoimintaan. Jäseniä yhdistyksellä on noin 130.

Sähköposti : merireservilaiset @ helresp.fi
 

Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry

Yhdistys perustettiin vuonna 1992 kokoamaan yhteen Pohjois-Helsingissä asuvat reservinaliupseerit. Yhdistys on toiminut yhteistyössä paikallisten reserviupseereiden kanssa. Jäseniä yhdistyksellä on noin 20.
 

Helsingin Reservin Ilmailuosasto ry

Yhdistys perustettiin vuonna 1959 Helsingin Reservinaliupseerit ry:n alaosastoksi. Ilmailuosasto rekisteröityi vuonna 1997 itsenäiseksi yhdistykseksi. Yhdistyksen tarkoitus on kerätä yhteen pääkaupunkiseudulla asuvat Ilmavoimissa palvelleet ja ilmailusta kiinnostuneet reserviläiset samaan yhdistykseen. Yhdistys pitää yhteistyössä reserviupseereiden Ilmailukerhon kanssa esitelmätilaisuuksia ja kerhoiltoja. Jäseniä yhdistykseen kuuluu noin 70.

Sähköposti: ilmailu @ helresp.fi
 

Tietoliikennereserviläisten kilta

Jäseniä yhdistyksellä on noin 10.

Vääpelikilta ry

Vääpelikilta ry perustettiin vuonna 1996 kokoamaan yhteen huollon alan aliupseerit sekä antamaan huollon koulutusta jäsenilleen. Yhdistyksestä on kasvanut nopeasti kaikkien huoltoaselajin erikoiskoulutettujen reserviläisten vahva yhteisö, jolla on jäseniä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhdistys on järjestänyt perustamisestaan lähtien vuosittain vääpelikurssin. Jäseniä yhdistyksellä on runsaat 200.

Sähköposti: vaapeli @ helresp.fi
 

Itä-Helsingin Reserviläiset ry

Yhdistys perustettiin vuonna 1962 jälleen Helsingin yhdistyksen alaosastoksi. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1999. Yhdistys on järjestänyt liikuntatoimintaa sekä kerhoiltoja Vuosaaressa sijaitsevalla saunapirtillä. Yhdistys on vastannut saunapirtin ylläpidosta ja kunnostuksista sen valmistumisesta alkaen. Jäseniä yhdistyksellä on noin 100.

Sähköposti: itahelsinki @ helresp.fi
 

Helsingin Sissiosasto ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1962. Se rekisteröitiin vuonna 1986. Yhdistyksen toiminta jakaantuu kolmeen toiminta sektoriin. Salitoiminta keskittyy jiu-jitsun ja itsepuolustuksen harjoitteluun. Maastotoiminnan sektorilla harjoitellaan kaikkia toimintoja, jotka liittyvät niin metsässä kuin asetuskeskuksissakin toimimiseen. Ampumatoiminta on myös erittäin vilkasta. Jäseniä yhdistyksellä on noin 350. Lue lisää.

Sähköposti: stadinsissit @ helresp.fi
 

Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf

Ruotsinkielisten reservinaliupseereiden yhdistys perustettiin jo vuonna 1961. Yhdistyksellä on oma toimitila Korsun Jääkärinkadulla. Yhdistyksen toimintaan kuuluu aktiivinen ampumatoiminta sekä pitkäaikainen yhteistyö Tammisaaren Päällystöyhdistyksen ja – reservinaliupseereiden kanssa lähinnä urheilusektorilla. Jäsenmäärä on vakiintunut lähes 50 paikkeille.

Sähköposti: svenska @ helresp.fi
 

Kokonaismaanpuolustustus ry 

Yhdistys on perustettu vuonna 2002 akateemisille tai muun ylemmän koulutuksen saaneille reserviläisille. Yhdistys järjestää korkeatasoisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia jäsenilleen sekä yleisölle. Jäseniä yhdistyksellä on noin 50.
 

Tarkka-ampujakilta ry

Tarkka-ampujakilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään tarkka-ammuntatietoutta, edistämään tarkka-ammuntaharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä. Kilta on perustettu vuonna 1999. Killan jäsenmäärä on noin 550.

Sähköposti: sihteeri @ takilta.fi
 

Uudenmaan Tykistökilta ry

Uudenmaan tykistökillan toiminta koostuu säännöllisesti pidetyistä, korkeatasoisista maanpuolustusaiheisista esitelmätilaisuuksista, erilaisista tykistöllisistä tai sotahistoriallisista retkeilyistä sekä osallistumisesta tykistölliseen maanpuolustuskoulutukseen. Kilta on perustettu vuonna 1970. Sen jäsenmäärä on noin 80.
 

Helsingin Yawara

Helsingin Yawara on vuonna 1987 perustettu jujutsu-seura. Harjoittelemme nykyaikaista jujitsua, joka perustuu lontoolaisen soke Derroll Connellyn (10. dan) oppeihin.
 

OP:n Reserviläiset

Yhdistys on toimipaikkakohtainen reserviläisyhdistys.
 

EAPAK ry

Yhdistys on keskittynyt eräretkeilyyn ja patikointiin. Jäseniä on noin 20.