Reserviläisjärjestöön liittyminen onnistuu helposti nettilomakkeen täyttämällä:

Kerhot

 

Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan reserviupseeriyhdistysten ja -kerhojen yhdysside. Piiriin kuuluu 24 kerhoa ja yhdistystä.

Minkä tahansa kerhon tai jäsenyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita piirin muidenkin yhdistysten/kerhojen tilaisuuksiin. Tarjolla on siten todella paljon monipuolista toimintaa!

 

Aselajikerhot

 

Helsingin Reserviupseerien Autokerho ry
Huoltoupseereiden erikoiskerho yhteistyössä Töölön Reserviupseerien kanssa.

Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry
Ilmavoimissa koulutettujen reservin upseereiden puolustushaarakerho, jolla hyvä yhteistyö ilmavoimien reservin aliupseerien kanssa.

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry
Ilmatorjuntaupseereiden vireä aselajikerho, joka on kiinteässä yhteistyössä aselajikillan ja it-ammattisotilaiden kanssa.

Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho ry
Pääaselajimme, jalkaväki- ja jääkärijoukkojen reservin upseerien yhdistys.

Kenttätykistökerho ry
Kt-upseerien vireä yhdistys, pitkä kokemus vapaaehtoistoiminnasta ja –koulutuksesta.

Helsingin Reservimeriupseerit ry
Laivastossa koulutettujen reservin upseerien yhdistys, jolla monipuolinen merellinen toiminta.

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ry
Vireä pioneeriupseerien yhdistys, jolla erittäin monipuolinen aselaji- ja nuorisotoiminta.

Rannikkotykistökerho Johtorengas ry
Aselajinsa reservin upseerien vireä yhdistys, jolla kiinteät kontaktit yhteistoimintatahoihin niin meri- kuin maavoimien piirissä.

Helsingin Sissikerho ry
Tiedustelu- ja sissiupseerien erikoisyhdistys, joka on vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen edelläkävijöitä koko maassa. Jäseniä kaikista aselajeista.

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry
Reservin viestiupseerien erikoisyhdistys, joka toimii hyvässä yhteistyössä aselajinsa ja viestialan siviilisektorin kanssa.

VR Helsingin Reserviupseerit ry
Maamme ainoa työpaikkakerho.

Helsingin Reserviupseerien Seniorikerho
60 vuotta täyttäneiden upseerien vireä kerho, jonka toimintaan ovat kaikki senioriupseerit tervetulleita.

Helsingin Reserviupseerien Kranaatinheitinkerho ry
Kranaatinheitinupseerien aselajiyhdistys.

Reservin Lääkintäupseerit ry
Lääkintäreserviupseerien aselajiyhdistys.

 

 

Aluekerhot

 

Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry – Esbo-Grankulla Reservofficerare rf
Huipputasoisiin turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksiin erikoistunut yhdistys, jolla jäseniä koko
pääkaupunkiseudulta.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf
Klubben för de svenskspråkiga reservofficerarna i huvudstadsregionen,
speciellt kan nämnas de goda kontakter med Stockholms
reservofficerare.

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry 
Itähelsinkiläisten upseerien yleiskerho, jolla on tehokas yhteistyö
reserviläisyhdistyksen kanssa.

Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
Helsingin niemellä asuvien upseereiden yleiskerho, jolla erittäin
monipuolista toimintaa; erikoisalana mm. johtamiskoulutus.

Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
Länsivantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen toiminta mm.
omien toimitilojen ansioista.

Munkkivuoren Reserviupseerit ry
Ampumatoimintaan erikoistunut yleiskerho.

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry
Toiminta-alueensa upseereiden yleiskerho. Monipuolinen sotilasliikunnan harrastus.

Tapiolan Reserviupseerit ry
Koko Espoon alueen yleiskerho, jolla koko Suomen laajin ja
monipuolisin toiminta. Omat toimitilat ja kerholehti.

Tikkurilan Reserviupseerikerho ry
Itävantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen liikunta- ja
ampumatoiminta.

Töölön Reserviupseerit ry
Piirin vireimpiä pienaluekerhoja, jolla monipuolinen nuorisotoiminta ja
hyvät yhteydet Baltian reserviupseereihin.