Siirry sisältöön

Piiri

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, HELRESP, on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla maanpuolustustyötä tekevä järjestö. Se on Reserviläisliitto ry:n pääkaupunkiseudulla toimiva alueorganisaatio. Piirin tehtävänä on tukea valtakunnan ja erityisesti pääkaupunkiseudun turvallisuutta edistävää toimintaa

  •  Toimimalla jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  •  Osallistumalla alueensa asukkaiden, erityisesti reserviläisten, kouluttamiseen poikkeusolojen tehtäviin
  •  Kohottamalla ja ylläpitämällä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta toiminta alueellaan
  •  Vaikuttamalla yleisesti maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja laajenemiseen
  •  Kehittämällä ja vahvistamalla yhteistyötä toiminta-alueensa viranomaisten kanssa.

Näihin päämääriin piiri pyrkii yhdessä eri yhteistyötahojensa kanssa. Merkittävimpinä yhteistyökumppaneina piirillä ovat Helsingin Reserviupseeripiiri, Etelä-Suomen Kiltapiiri, Helsingin Rauhanturvaajat, Kaartin Jääkärirykmentti, Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri ja Meripuolustuspiiri.

Toimintamuotoina ovat koulutustilaisuuksien, sotilasliikunta- ja ampumatapahtumien järjestäminen, esitelmä- ja juhlatilaisuuksien pito, sekä muun maanpuolustusedellytyksiä vahvistavan toiminnan kehittäminen.

Tärkeänä aatteellisena toimintamuotona on myös yhteistyö alueen eri sotaveteraani- ja invalidipiirien ja -yhdistysten kanssa.

Piirihallitus 2024

Puheenjohtaja

Marko Nikkanen, Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry
puheenjohtaja @ helresp.fi

Varapuheenjohtaja

Heikki Juhola, Tarkka-ampujakilta ry

Jäsenet

Magnus Nordgren, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf
Eerik Tuovinen, Helsingin Reserviläiset ry
Antti Karkkolainen, EAPAK ry
Panu Tamminen, Vantaan reserviläiset ry
Esa Jansson, Espoon Reserviläiset ry