Siirry sisältöön

HRUP:n koulutuspolut

MPK aloitti prosessin koulutuspolkujen mahdollistamiseksi jo muutama vuosi sitten kehittämällä valtakunnallisia koulutusohjelmia eri koulutusaiheille. Työ on vielä joidenkin aselajien osalta kesken, mutta valmistuneet MPK:n koulutusohjelmat ovat käyneet Pääesikunnassa asti hyväksyttävänä.

MPK:n koulutusohjelmat tarjoavat jo paljon kaivattua selkeyttä, kun reserviläinen etsii itselleen sopivia kursseja lähes loputtomasta MPK:n koulutuskalenterista (jossa kurssit eivät myöskään ole jatkuvasti nähtävillä).

MPK:n koulutusohjelmissa onkin oikeastaan vain muutamia, mutta merkittäviä, puutteita:

  1. MPK:n koulutusohjelmat eivät, ainakaan vielä, ole kaikille nähtävillä
  2. MPK:n koulutusohjelmat ovat aihe-/aselajikohtaisia.

Varsinkin reserviupseerien kannalta ei riitä, että käy vain yhden aihealueen kurssit, koska joukkueenjohtaja/varapäällikkötehtäviin tarvitaan paljon laaja-alaisempaa osaamista ja ymmärrystä eri aselajien toiminnasta.

HRUP:n koulutustoimikunta kehittää koulutuspolut

Nämä puutteet saivat HRUP:n koulutustoimikunnan miettimään ratkaisuja. Ratkaisu löytyikin läheltä, eli Etelä-Suomen maanpuolustuspiiristä. HRUP ja ESMPP ovat tiivistäneet yhteistyötään merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Yksi tärkeimmistä konkreettisista tuotoksista onkin HRUP-ESMPP reserviupseerien koulutuspolut.

Reserviläisten koulutus on ollut tapetilla melko paljon viime aikoina – itse asiassa jo kauan ennen Ukrainan sotaa. Kaikki aktiivireserviläiset, erityisesti ampujat, muistavat varmasti vuoden 2020 uudistettua lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja siihen liittyvät muutokset.
Mutta jo kauan ennen sitä, monen reserviläisen korviin on saattanut kantautua huhuja lähes myyttisistä ”reserviläisen koulutus/urapoluista”, joita ei kuitenkaan ole näkynyt missään.

Axi Holmström, koulutustoimikunnan puheenjohtaja 2021-2023

Koulutustoimikunnan ajatus koulutuspoluista oli varsin yksinkertainen: ESMPP:n tarjolla olevista kursseista piti luoda eri aselajien reserviupseereille sopivia koulutuspolkuja. Halusimme pitäytyä ESMPP:n kursseissa, koska haluamme koulutuspolkujen hyödyntävän myös uusa jäseniä. Kaikkein aktiivisimmat reserviläiset saattavat matkustaa esim. Ouluun kursseille, mutta uudelle jäsenelle kurssita jonnan pitää löytyä lähempää. Koulutuspolut syntyivät koulutustoimikunnan silloisen puheenjohtajan ja ESMPP:n valmiuspäällikön yhteistyönä.

Koulutuspolkujen rakenne

Rakenteen lähtökohta oli sopivat kohderyhmät, joiksi valikoitui (kts kuva): 1) Aselajisyventävä ja -ylläpitävä koulutus nuorelle vänrikille, 2) sotilasammattitaitoa laajentava kou- lutus komppanian johtotehtäviin tähtäävälle luutnantille (tai ylempi- arvoiselle) ja 3) sotilasammattitaitoa syventävä koulutus esikuntasi- joitukseen tähtäävälle. Ero MPK:n koulutusohjelmiin näkyy jo ensimmäisessä kohderyhmässä, johon on lisätty oman aselajin MPK:n koulutusohjelman mukaisten kurssien lisäksi myös tukevien aselajien peruskursseja.

Muiden kohderyhmien kurssit ovatkin aselajista riippumatta aika samannäköisiä, mutta näille kurssikokonaisuuksille ei kuitenkaan löydy MPK:n valtakunnallista koulutusohjelmaa. HRUP-ESMPP reserviupseerien koulutuspolkujen luomisen viimeinen työvaihe oli kahlata läpi ESMPP:n lista järjestettävistä kursseista ja jaotella ne aselajeittain koulutuspolkujen mukaisiin kategorioihin.