Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 2021

06.12.2021
13:30
Helsingin yliopisto

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla järjestetään jälleen 2021. Juhlan järjestäjätahot ovat perinteiset.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Etelä-Suomen kiltapiiri ry
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry