Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto r.y.

Viestiosaston tarkoitus on edistää suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista, kokonaismaanpuolustusta, isänmaallisuutta sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Yhdistys pyrkii parantamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa, kehittämään maanpuolustustahtoa ja -kykyä sekä reserviupseerihenkeä.

Toimintaamme kuuluu viestiupseerien ammattitaitoa parantavat ja ylläpitävät koulutustilaisuudet ja harjoitukset, yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja muiden toimijoiden kanssa. Osasta kursseja ja harjoituksia saa kertausharjoituksiin rinnastettavia kertausharjoituspäiviä. Tarkoitus on erityisesti jäsentemme viesti- ja johtamisjärjestelmätaitojen (JOJÄ) ylläpitäminen ja kehittäminen. Panostamme myös jäsenhuoltoon ja kenttäkelpoisuuteen, järjestämme ampuma- ja liikuntatoimintaa. Toimintamuotoinamme ovat lisäksi esitelmätilaisuudet ja seminaarit sekä muu yhdessäolo (mm. saunaillat ja toimintapäivät). Tarjoamme jäsenillemme viesti- ja ampumataitojen ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisuuden, viestihenkisten ammattilaisten sosiaalisen verkoston ja sitä kautta tulevat hyvät yhteydet ja arvostuksen.

Hyvä reserviupseeri, tervetuloa mukaan toimintaamme!

Puheenjohtaja: Erkka Suopanki, puheenjohtaja @ viestiosasto.net

Kotisivu

Takaisin edelliselle sivulle