Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho r.y.

Ilmailukerho on ilmavoimien reservin upseerien perustama rekisteröity yhdistys, joka toimii puolustushaarakerhona Helsingin alueella jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä luoden pohjaa myönteiselle maanpuolustushengelle. Kerho perustettiin 30.9.1952. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: ”jäseniksi päätettiin hyväksyä Ilmavoimien eri tehtävissä palvelleet, ilmailualalla nykyään toimivat, tai ilmailualasta kiinnostuneet upseerit.” Toimimme yhdessä Helsingin Reservin Ilmailuosaston kanssa.

Toimintamme runko muodostuu ilmailualaan liittyvistä esitelmistä sekä sotilas- että siviilipuolelta, niin nykyajasta kuin historiastakin. Hietaniemen hautausmaalla teemme seppeleenlaskun Sankariristillä Ilmavoimien vuosipäivänä 6.3. ja Alppilentäjien haudalla Ilmavoimien vainajien päivänä 7.9. Ilmailukerho vastaa Alppilentäjien haudan hoidosta. Keväisin, yleensä toukokuussa, teemme retken ulkomaille ilmailulliseen kohteeseen ja kesällä ekskursion tai retken ilmailunäytökseen. Ammuntavuoromme on Töölön sisäradalla.

Puheenjohtaja: Kari Salmi, karisalmit @ gmail.com

Kotisivu

Takaisin edelliselle sivulle