Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf

Helsingfors svenska reservofficersklubb r.f. grundades år 1949 och har sedan dess förenat officerare för frivilligt försvarsarbete på svenska. Klubbens största årliga evenemang är officersbalen som ordnas varje vår. Utöver detta ordnas regelbundet skytte för klubbens medlemmar samt övrigt program.

Vi har en egen skyttetur varannan vecka på skjutbanan i Tölö. Vi skjuter huvudsakligen skolskytte med både miniatyrpistol och tjänstepistol, men även små övningar i dynamiskt skytte. Vi utvecklar även hela tiden verksamheten, och som vi hoppas att medlemmarna också ger feedback.

Ordförande: Caspar von Walzel, caspar @ hsrk.fi

Hemsida

Tillbaka till föregående sida