Siirry Helresp:n sivuille
Siirry Hrup:n sivuille
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävänä on tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa.
Vapaaehtoinen maanpuolustus on aatteellista työtä. Jäsenyys on väylä osoittaa ja toteuttaa aatetta.
Reserviläisjärjestöt tarjoavat monipuolista reserviläistaitoja kehittävää koulutusta.

Etusivu

Helsingin KoTu-yksikkö uudistui

Käyttäjän arvio: 0 / 5

HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

 

Alueelliset koulutusosastot ovat tulleet tiensä päähän

 

Vuosien varrella Helsingin KOTU-yksikkö on kasvanut ja kehittynyt. Nykyisin yksikköön kuuluu noin 150 sitoumuksen tehnyttä vapaaehtoista, joita kaikkia yhdistävät MPK:n arvot isänmaalisuus, vapaaehtoisuus ja osaaminen. Lisäksi mukana on toiminut noin 100 sitoutumatonta kouluttajaa, pääasiassa sotilaallisilla kursseilla. Viime vuonna tällä joukolla järjestettiin 183 kurssia, joihin osallistui 3849 kurssilaista. 85 % kurssilaisista osallistui sotilaallisiin kursseihin. KOTU-yksiköiden organisaatiorakenne jätettiin toimijoiden itsensä mietittäväksi ja päätettäväksi, kun MPK:n organisaatiota uudistettiin muutama vuosi sitten. Helsingissä on toimittu alun perin paikallisosastoiden pohjalta, joista muutamia vuosia sitten siirryttiin alueellisiin koulutusosastoihin. Nyt toimialoihin jakautunut rakenne on käytännön toiminnassa sivuuttanut alueellisiin koulutusosastoihin perustuvan mallin. 

 

Uusi organisaatio on kehitetty avaintoimijoiden yhteistyöllä

 

Uutta organisaatiota on kehitetty keskusteluissa ja havainnoimalla viime kesästä alkaen. Varsinainen yhdessä kehittäminen konkretisoitui tammikuussa pidetyssä suunnittelukokouksessa. Kokouksessa organisaation avaintoimijat toivat esiin mielipiteitään uuden organisaation tehtävistä, tavoitteista, rakenteista sekä nykyisessä toiminnassa havaituista ongelmista. Keskustelun pohjaksi esitettiin KOTU:n nykytilaa sekä useita vaihtoehtoisia malleja tulevaisuuden organisaatioksi. Keskustelun ja analyysin pohjalta saatiin uudelle organisaatiolle kehykset, joiden pohjalta uusi organisaatio on yhdessä johdon kanssa kehitetty. 

 

Vanhaa ja uutta

 

Uudessa organisaatiossa on siirrytty toimialapohjaiseen malliin. Samalla on karsittu toimialoja, joissa toimintaa ei viime vuosina ole ollut sekä siirretty tukiosaston koulutusta tuottavat osat koulutusosastoon. Esikunnan miehitystä on kasvatettu, jotta toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, viestintään ja turvallisuuteen saadaan lisää tekijöitä sekä viime vuosina muutaman aktiivin vastuulle jäänyttä suurta työmäärää jaettua. Uutena työkaluna päälliköllä on käytettävissään suoraan alaisuudessaan oleva paikallispäällikköryhmä, joiden vastuulla on aluesidonnaiset toiminnot, kuten lukiolaisen turvakurssit sekä mahdolliset tulevaisuudessa tulevat alueelliset tehtävät ja yhteistoiminta viranomaisten kanssa. Koulutusosasto on jakaantunut seitsemään koulutusjoukkueeseen ja 17 toimialapohjaiseen koulutusryhmään. Tehtävät ja vastuut tulevat aluksi vielä hakemaan uomiaan ja tarkentumaan. Toiminnan myötä myös viestintää ja toiminnan ohjeistuksia tullaan kehittämään.

 

Uuden organisaation tavoitteet

 

Uudessa organisaatiossa on kasvatettu suunnittelu- ja kehittämisvoimaa. Tällä pyritään tehokkuuteen ja työmäärän tasaisempaan jakaantumiseen, jonka pitäisi näkyä käytännön työssä kentällä. Johtaminen ja toiminta ovat selkeämpiä, kun tekijät ja vastuut ovat selkiytyneet. Nykyistä tilannetta, jossa joku toimii paikallisosastossa, joku toimialalla ja suurin osa ei edes tiedä missä toimii, tuskin enää syntyy.  Kaikelle toiminnalle määritellään ennakkoon tavoitteet, joiden saavuttamista tuetaan ja valvotaan. Kehittämisestä tulee koordinoidumpaa ja samalla palautteen antaminen ja vaikuttaminen KOTU:n toimintaan, kaikkien toimijoiden osalta helpottuu. Yhteistyötä eri toimialojen välillä tullaan huomioimaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, mm. ristiinkouluttamisen kautta ja tällä luodaan lisää yhteistyötä eri alojen osaajien välille kentällä. Uuden organisaation tavoitteena on luoda sen toimijoille ja asiakkaille avoimuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva toimintaympäristö, jossa toimijoiden osaaminen kasvaa, organisaatio kehittyy ja asiakkaat saavat laadukasta koulutusta.

 

Kouluttajan tehtävät pysyvät ennallaan

 

KOTU-yksikön toimijoista suurin osa on edelleen kouluttajia, joiden perustehtävät eivät muutu uudistuksen myötä. Myöskään kenenkään tehtävä ei ”huonone” uudistuksessa. Kouluttajat tulevat toki huomaamaan muutoksia toiminnassa, kunhan uusi organisaatio saadaan kunnolla toimintaan. Selkeimmin kouluttajan työssä tulevat näkymään selkeät ohjeet ja tavoitteet, jotka jokaiselle kurssille ja yksittäiselle koulutukselle tullaan asettamaan sekä näiden toteutumista valvomaan. Samalla kouluttajille tarjotaan enemmän ohjausta ja tukea koulutuksiin valmistautumiseen sekä oman koulutustaidon kehittämiseen. Koulutustaidon kehittämisen rinnalle luodaan myös mahdollisuuksia syventää omaa erikoisosaamistaan tai laajentaa osaamistaan ihan uusilla alueilla. Lisäksi kurssilaisten sekä kouluttajien antamaa palautetta pystytään paremmin huomioimaan toiminnan kehittämisessä, kun tähänkin tehtävään löytyy vastuuhenkilöt sekä luodaan toimiva sähköinen palautejärjestelmä. Kiinnostavan aiheen keksittyään, kouluttajalle annetaan myös tukea ja mahdollisuus kehittää idea toimivaksi kokonaisuudeksi sekä toteuttaa koulutus tai kurssi.

 

Tulevaisuus

 

Uusi organisaatio on nyt testikäytössä ja sitä tullaan käyttämään nyt käynnistyviin kursseihin, vuoden 2013 kurssien suunnitteluun sekä vuoden 2014 suunnittelun aloittamiseen. Muutosten odotetaan olevan kokonaisuudessaan havaittavissa viimeistään 2013 kursseilla. Organisaatiota pyritään kehittämään edelleen ja varmaan siihen tehdään korjauksia, kunhan projektiin liittyvät tutkimukset saadaan toteutettua. Kevään ja alkusyksyn aikana tullaan tekemään tutkimus kaikille KOTU:n toimijoille viestintään sekä uuden organisaation toimintaan liittyen. Lisäksi kuluvan vuoden aikana tullaan käymään kehityskeskusteluja toimintaan sitoutuneiden henkilöiden kanssa ja tekemään tarvittaessa heille henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. 

 

Puolustusvoimat ovat suurten muutosten edessä ja samalla myös MPK:n rahoitus ja toiminta tulee tulevaisuudessa varmasti muuttumaan. Näiden muutosten vaikutuksia on vielä turha ennustaa, mutta ainakin olemme valmiimpia kehittämään toimintaamme haluttuun suuntaan. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa pitää pystyä tuottamaan enemmän ja parempaa laatua, pienemmillä resursseilla.

 

Yksikkömme toiminnan tehostuessa ja kasvaessa etsimme nuorekkaaseen ja eteenpäin pyrkivään joukkoomme uusia ammuttajia sekä vääpeleitä kokeneiden oppiin, huollon henkilöitä perustamisryhmiin sekä kouluttajia ja apukouluttajia sotilaallisille toimialoille, mm. pioneeri, panssarintorjunta, tulenjohto, kranaatinheitin. Toimintaan sitoutuneille kaikki henkilön kouluttajavalmiuksia parantavat kurssit ovat maksuttomia. Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä yksikön varapäällikkö Juha Suvisaareen. juha.suvisaari [ät] itella.com

 

ylil res Petteri Tiljander

Toimialapäällikkö

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö

 

Ampumatoiminta

01 tammikuu 2016 00:00

Tikkurilan urheilutalo

Liikunta

29 huhtikuu 2016 18:00

Myllymäen laskettelukeskus

Koulutus

05 maaliskuu 2016 09:00

Ylämyllyn koulu

Muu toiminta

28 marraskuu 2015 11:00

Nurmijärven kunnan käräjäsali

30 marraskuu 2015 18:00

Ilmatorjuntamuseo

06 joulukuu 2015 10:00

Kauniaisten kirkko