Liittyminen reserviläisjärjestöön

Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton jäseneksi liittyminen tarkoittaa käytännössä liittymistä jäseneksi johonkin sen jäsenyhdistyksistä. Reservin upseereiksi koulutetut liittyvät Suomen Reserviupseeriliittoon, Reserviläisliittoon voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

 

Reserviupseeriliittoon liittyminen:  Täytä lomake

Reserviläisliittoon liittyminen: Täytä lomake

 

Monille jäsenille tärkein jäsenetu on mahdollisuus osallistua liiton ja sen yhdistysten sekä piirien järjestämään toimintaan. Jäsenet pitävät tärkeänä myös kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvää Reserviläinen-lehteä sekä oman kotiseudun asioista kertovat piirilehteä. Molemmat lehdet sisältyvät vuotuiseen jäsenmaksuun.

Lisäksi jäsenyys antaa myös muita jäsenetuja ja -alennuksia. Jäsen on oikeutettu mm. alennuksiin Pohjola Yhtiön vakuutuksista, S-ryhmän hotelleista, Suomen Sotilas -lehden tilausmaksuista sekä ST1-yhtiön asemilta. Ampujille on tarjolla edullinen mutta silti kattavan vakuutusturvan antava ampuma- ja senioriturva.

 

Virallisesti jäsenyys astuu voimaan vasta, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Muutamat yhdistykset vaativat oheisen liittymislomakkeen lisäksi erillisen hakemuksen täyttämistä.

Jäsenedut

Liittymällä mihin tahansa Helsingin piirien reserviupseeri- tai reserviläisyhdistykseen saat muun muassa:

  • Oman kerhon jäsenedut (toiminta, kerholehti yms)
  • Mahdollisuuden osallistua myös kaikkien muiden piirin kerhojen toimintaan
  • Ampumaratojen käyttöoikeuden
  • Helsingin Reservin Sanomat 10 kertaa vuodessa
  • Reserviläinen-lehden 8 kertaa vuodessa
  • Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) tai Reserviläisliiton (RES) jäsenedut

Jäsenmaksu

 

Jäsenmaksu koostuu liiton, piirin ja paikallisyhdistyksen osuudesta. Jäsenmaksun suuruus on tyypillisesti 30-55 euron välillä vuosittain. Paikallisyhdistyksen osuus vaihtelee, mistä johtuvat erot jäsenmaksussa.

 

Nuorisojäsenen maksu on lähes kaikissa reserviupseerikerhoissa sama 18,50 euroa. Myös Reserviläisliitolla on käytössä normaalia jäsenyyttä edullisempi nuorisojäsenyys.