Reserviläisjärjestöön liittyminen onnistuu helposti nettilomakkeen täyttämällä:

Kerhot

 

Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan reserviupseeriyhdistysten ja -kerhojen yhdysside. Piiriin kuuluu 24 kerhoa ja yhdistystä.

Minkä tahansa kerhon tai jäsenyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita piirin muidenkin yhdistysten/kerhojen tilaisuuksiin. Tarjolla on siten todella paljon monipuolista toimintaa!

 

Aselajikerhot

 

Helsingin Reservimeriupseerit ry
Merisotakoulun käyneiden ja muiden merihenkisten reserviupseerien aselajiyhdistys.

Helsingin Reservinupseerien Ilmailukerho r.y.
Ilmavoimissa koulutettujen reservin upseereiden puolustushaarakerho, jolla hyvä yhteistyö ilmavoimien reservin aliupseerien kanssa.

Helsingin Reservinupseerien Jääkärikerho ry
Pääaselajimme, jalkaväki- ja jääkärijoukkojen reservin upseerien yhdistys.

Helsingin Reserviupseerien Autokerho ry
Huoltoupseereiden erikoiskerho yhteistyössä Töölön Reserviupseerien kanssa.

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry
Ilmatorjuntaupseereiden vireä aselajikerho, joka on kiinteässä yhteistyössä aselajikillan ja it-ammattisotilaiden kanssa.

Helsingin Reserviupseerien KRH-kerho r.y.
Kranaatinheitinupseerien aselajiyhdistys.

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto r.y.
Vireä pioneeriupseerien yhdistys, jolla erittäin monipuolinen aselaji- ja nuorisotoiminta.

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto r.y.
Reservin viestiupseerien erikoisyhdistys, joka toimii hyvässä yhteistyössä aselajinsa ja viestialan siviilisektorin kanssa.

Helsingin Sissikerho ry
Tiedustelu- ja sissiupseerien erikoisyhdistys, joka on vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen edelläkävijöitä koko maassa. Jäseniä kaikista aselajeista.

Kenttätykistökerho – Artilleriklubben ry
Kt-upseerien vireä yhdistys, pitkä kokemus vapaaehtoistoiminnasta ja –koulutuksesta.

Rautateiden Reserviupseerit ry
Maamme ainoa työpaikkakerho.

Reservin lääkintäupseerit ry
Lääkintäreserviupseerien aselajiyhdistys.

Rt-kerho Johtorengas ry
Aselajinsa reservin upseerien vireä yhdistys, jolla kiinteät kontaktit yhteistoimintatahoihin niin meri- kuin maavoimien piirissä.

Senioriupseerien kerho
60 vuotta täyttäneiden upseerien verkosto, jonka toimintaan ovat piirin kaikki senioriupseerit tervetulleita. Toimintaan osallistuminen edellyttää jäsenyyttä piirin jossain muussa yhdistyksessä.

 

 

Aluekerhot

 

Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry – Esbo-Grankulla Reservofficerare rf
Huipputasoisiin turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksiin erikoistunut yhdistys, jolla jäseniä koko
pääkaupunkiseudulta.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf
Klubben för de svenskspråkiga reservofficerarna i huvudstadsregionen,
speciellt kan nämnas de goda kontakter med Stockholms
reservofficerare.

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry
Itähelsinkiläisten upseerien yleiskerho, jolla on tehokas yhteistyö
reserviläisyhdistyksen kanssa.

Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.
Helsingin niemellä asuvien upseereiden yleiskerho, jolla erittäin
monipuolista toimintaa; erikoisalana mm. johtamiskoulutus.

Länsi-Vantaan Reserviupseerit r.y.
Länsivantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen toiminta mm.
omien toimitilojen ansioista.

Munkkivuoren Reserviupseerit r.y.
Ampumatoimintaan erikoistunut yleiskerho.

Pitäjänmäen Reserviupseerit ry

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit r.y.
Toiminta-alueensa upseereiden yleiskerho. Monipuolinen sotilasliikunnan harrastus.

Tapiolan Reserviupseerit ry
Koko Espoon alueen yleiskerho, jolla koko Suomen laajin ja
monipuolisin toiminta. Omat toimitilat ja kerholehti.

Tikkurilan Reserviupseerikerho-Dickursby Reservofficersklubb r.y.
Itävantaalaisten upseerien yleiskerho. Monipuolinen liikunta- ja
ampumatoiminta.

Töölön Reserviupseerit r.y.
Piirin vireimpiä pienaluekerhoja, jolla monipuolinen nuorisotoiminta ja
hyvät yhteydet Baltian reserviupseereihin.